Қызылжар станциясы
5-11-25
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Сіз қалай біздің ұйымның жұмыс нәтижелерін бағалайсыз?
дауыс беру
өте жақсы - 358
жаман - 87
жақсы - 52
жай ғана - 47
жауап беруге қиналамын - 44
Барлығы дауыс берді: 588
нәтижені қарау
Сайтқа кіру статистикасы
Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың(бракераждық комиссиялар) мониторингті жүзеге асыруы бойынша ұсынымдар
08-12-2020 17:58
Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың(бракераждық комиссиялар) мониторингті жүзеге асыруы бойынша ұсынымдар

1. Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссияның міндеттері:

- ас блогындағы, асханадағы жұмыстың ұйымдастырылуын;

- тамақ өнімдерінің сапасын, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру, сақтау шарттарын;

- өнімдерді өткізу мерзімдерін;

- тамақ дайындау сапасын;

- тамақтың балалардың негізгі тағамдық заттарға физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкестігін;

- ас блогы қызметкерлерінің жеке гигиена ережелерін сақтауын бақылау болып табылады.

2. Комиссия адалдық, құзыреттілік, парасаттылық, ашықтық қағидаттарына сәйкес өз құзыретіне жатқызылған функцияларды орындайды.

 1. Комиссия төрағасы білім беру ұйымының басшысы болып табылады.

Бракераждық комиссияның құрамы медицина қызметкерін, әкімшілік мүшелерін, өндіріс меңгерушісін, ата-аналар комитеті мен қамқоршылық кеңесінің өкілдерін міндетті түрде қоса отырып, білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Бракераждық комиссия мүшелерінің саны кемінде 7 адамды, оның ішінде осы мектептің ата-аналар қауымдастығының ішіненкемінде 3 адамды құрауы тиіс. Комиссияның жекелеген мүшелерінің болмауы оның қызметіне кедергі болмайды.

Комиссия құрамын жыл сайын жаңарту ұсынылады.

 1. Комиссия қызметініңциклограммасы:

Күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты тұлға:

         - тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын органолептикалық бағалау журналына жазба енгізе отырып, дайын тағамдардың сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

         Комиссия күн сайын:

 • пайдаланылатын тамақ өнімдерінің сапасына бақылауды жүзеге асырады (тамақ өнімдерінің сапасын растайтын құжаттардың көшірмелері жеке папкада сақталады);
 • мәзірдің дұрыс жасалуын бақылауды жүзеге асырады;
 • тамақтану сапасының мониторингі актісін ресімдей отырып, ас блогының қызметкерлеріне және (немесе) қызметті жеткізушіге алдын ала ескертусіз тамақтану сапасын тексеруді жүзеге асырады.

         Тоқсан сайын комиссия жұмысының қорытындысы кейіннен олар білім беру ұйымының педагогикалық кеңесінде қарала және орта білім беру ұйымының интернет-ресурсында орналастырыла отырып, ақпарат түрінде ресімделеді.

         Әр жылдың мамыр, қаңтар айларында комиссия қызметінің қорытындысы жалпы ата-аналар жиналысында қаралады.

         Бракераждық комиссия:

 •  негізгі өнімдерді салу кезінде мезгілімен қатысуы;
 • тамақ өнімдерінің сапасын, олардың сапасын куәландыратын құжаттардың болуын бақылауды жүзеге асыруы (осы құжаттардың ксерокөшірмелері бракераждық комиссияның төрағасында сақталады);
 • тамақтардың шығуын, дайындалған тамақтану көлемінің бір реттік порция көлеміне және балалар санына сәйкестігін тексеруі;
 • дайын тамақты органолептикалық бағалауды (оның түсін, иісін, дәмін, консистенциясын, қаттылығын, шырынын және т. б. анықтау) «Дайын өнімнің бракераж журналына» органолептикалық бағалау нәтижелерін енгізе отырып жүргізу әдістемесіне сәйкес жүргізуі, бағалауды комиссия мүшелерінің жеке қолдарымен растауы;
 • бракераж жүргізу кезінде «Технологиялық карталарға» сәйкес тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындау технологиясы мен сапасына қойылатын талаптарды басшылыққа алуы;
 • өз функцияларын арнайы берілетін таза киімде (халатта, комбинезонда, бас киімде, аяқ киімде және т. б.) жүзеге асыруы қажет.
 • Бракераждық комиссия қызметініңнәтижесі:
 • көрсетілетін қызметті, тауарларды жеткізушілердің кінәсінен балалар, ересектер уланған жағдайда, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүргізілген тексерулердің нәтижелері расталған кезде өнім берушімен Шартты дереу бұзу және өнім берушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап-арыз жіберу;

2) бұзушылықтар анықталған кезде бракераждық комиссия:

- анықталған бұзушылықтар туралы қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінежоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісімен қоса анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, өтініш жолдайды;

- бұзушылықтарды жоюға 5 (бес) жұмыс күнін ұсынады.

3) бұзушылықтар қайта анықталған кезде бракераждық комиссия:

- қызметтерді, тауарларды жеткізушіні және білім беру ұйымының басшысын анықталған бұзушылықтар туралы хабардар етеді;

- 1 (бір) жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып және жоспардан тыс тексеруге бастамашылық жасау мақсатында тексеру актісін қоса бере отырып, өтініш жібереді;

 

 

 

 

- «Халықтыңсанитариялық-эпидемиологиялықсаламаттылығысаласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығына сәйкес өрескел бұзушылықтар анықталған халықтың санитариялық-эпидемиологиялықсалауаттылығысаласындағы аумақтық органдардың жоспардан тыс қайта тексеру нәтижелерін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде шартты бұзу және жеткізушіні жосықсыз деп тану үшін сотқа талап арыз береді.

- сот шешіміне дейін тамақтану сапасын күнделікті бақылауды ұйымдастырады.

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың қызметін талдауды және оқушылардың тамақтануын тиімді ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдауды білім беру саласындағы уәкілетті орган және Тамақтану сапасын бақылау жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық топ жүзеге асырады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамақтану сапасына мониторинг жүргізу актісі

 

Күні ____________

№______________

Білім беру ұйымы ________________________________________________________

Қызметті жеткізуші (болған жағдайда)________________________________________

Мынадай құрамдағы комиссия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Асханаға, ас блогына келесі параметрлер бойынша тексеріс жүргізді:

 

Көрсеткіш

Талап етіледі

Сәйкес келеді

Сәйкес келмейді

Ескерту

Объектінің қолданыстағы талаптарға сәйкестігі туралысанитариялық-эпидемиологиялыққорытындының болуы 

 

 

 

 

Тамақ өнімдерінің сапасы, оларды тасымалдау, жеткізу, түсіру шарттары

 

 

 

 

Күнделікті мәзірдің перспективалық мәзірге сәйкестігі

 

 

 

 

Асхананың жұмыс кестесінің сақталуы

 

 

 

 

Сыныптар бойынша тамақтану кестесі мен тамақтану арасындағы аралықты сақтау

 

 

 

 

Еркін мәзірге арналып бекітілген прайс

 

 

 

 

Ауыз су режимінұйымдастыру

 

 

 

 

Дайын өнімнің сапасы

 

 

 

 

Бақылаудағы тағамның болуы

 

 

 

 

Дайындалған өнімнің органолептикалыққасиеті

 

 

 

 

Технологиялық картаға сәйкестігі

 

 

 

 

10 порцияны бақылап өлшеу

 

 

 

 

1 тағамды үлестіру желісі  (мармит)

 

 

 

 

2 тағамды үлестіру желісі  (мармит)

 

 

 

 

3 тағамды үлестіру желісі  (мармит) (алюминий ыдыста суытуға тыйым салынады)

 

 

 

 

Тарату жағдайы(ылғалды затты пайдалануға тыйым салынады)

 

 

 

 

Асханалықаспаптардыдұрыссақтау (кассеталардыңболуыжәнеқасықтарды, шанышқылардыжоғарықаратыпсақтау )

 

 

 

 

Тағамды дәрумендендіру

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Тамақпен байланысты емес тауарларды сатудың болуы

 

 

 

 

Тамақ ішуді ұйымдастыру

Отыратын орындар саны

 

 

 

 

Қол жуатын раковиналардың саны

 

 

 

 

Сабынның болуы

 

 

 

 

Кептіргіштердің болуы

 

 

 

 

Жиһаздың жағдайы

 

 

 

 

Үстелдердіөңдеугеарналғанқұрал

 

 

 

 

Асхана және ас үй ыдыстарының, асхана аспаптарының жай-күйі

 

 

 

 

Ыдыстың қосалқы жиынтығының жеткіліктілігі және болуы

 

 

 

 

Асхананың санитариялық жай-күйі

 

 

 

 

Жинаумүкәммалы (таңбалау, жекесақтауорны)

 

 

 

 

Ас блогыүй-жайларыныңжай-күйі

«Ыдыс жуу ережесі» маңдайшасының болуы

 

 

 

 

Ыстықжәнесуықсуменжабдықтаужүйелерінің, су жылытқыштардыңжарамдылығы

 

 

 

 

Су бұру жүйелерінің жарамдылығы

 

 

 

 

Жылу жүйелерінің жарамдылығы

 

 

 

 

Жарықтандыру жүйелерінің жарамдылығы

 

 

 

 

Ас блоктарында шамдарда қорғаныш арматурасының, ылғалдан қорғанышы бар шамдардың болуы

 

 

 

 

Асхананы жуу және өңдеу үшін және ас үй ыдыстары үшін жеке жағдайлардың болуы

 

 

 

 

Жуу құралдарының болуы

 

 

 

 

Жууқұралдарынсақтаужәнетаңбалаушарттары (жекежабықыдыста)

 

 

 

 

Жууқұралдарынсақтаумерзімдерінсақтау

 

 

 

 

Жууқұралдарынасертификаттардыңболуы

 

 

 

 

Тамаққалдықтарынжинауғаарналғаныдыстыңболуы

 

 

 

 

Тамаққалдықтарынжинауғаарналғансыйымдылықтытаңбалау

 

 

 

 

Тамаққалдықтарынаарналғанконтейнерлердіөңдеу (не өңделедіжәнекімжауапты)

 

 

 

 

Ағындылықтысақтау:

- «лас»асханаыдыстарынжинау;

- жуужәнеөңдеупроцесі;

- таза асханаыдыстарынсақтау

 

 

 

 

Тазалаукестесініңболуы

 

 

 

 

Өнімдердісақтаушарттарынсақтау

Қоймалар

Сусымалыөнімдердітұғырықтарда, тауарқойғыштарда, стеллаждардасақтау

 

 

 

 

Температуралық-ылғалдылықрежимінсақтау. Қоймадатермометрдің, гидрометрдіңболуы

 

 

 

 

Тауаркөршілестігінсақтау

 

 

 

 

Тамақөнімдеріндежарамдылықмерзімдерініңболуыжәнесақталуы

 

 

 

 

Көкөністердіжәшіктерде, тауарқойғыштарда, тегендердегітаңбаланғансыйымдылықтардасақтау

 

 

 

 

Қоймалардыңсанитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғантағамдар мен өнімдердідайындаудың, сатудыңжәнепайдаланудыңболуы

 

 

 

 

Тоңазытқыштар

Тоңазытқыш жабдығының мақсаты туралы таңбалау

 

 

 

 

Термометрлердіңболуы

 

 

 

 

Тауаркөршілестігінсақтау

 

 

 

 

Тамақөнімдеріндежарамдылықмерзімдерініңболуыжәнесақталуы

 

 

 

 

Тоңазытқышжабдығыныңсанитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйым салынған тағамдар мен өнімдерді дайындаудың, сатудың және пайдаланудың болуы

 

 

 

 

Тәуліктіксынамалардысақтаушарттары мен дұрыстығы

 

 

 

 

Етцехы

Жабдықтар мен мүкәммалдытаңбалау

 

 

 

 

Санитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғантағамдар мен өнімдердідайындаудың, сатудыңжәнепайдаланудыңболуы

 

 

 

 

Көкөнісцехы

Жабдықтар мен мүкәммалдытаңбалау

 

 

 

 

Санитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғантағамдар мен өнімдердідайындаудың, сатудыңжәнепайдаланудыңболуы

 

 

 

 

Ұнцехы

Жабдықтар мен мүкәммалдытаңбалау

 

 

 

 

Санитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғантағамдар мен өнімдердідайындаудың, сатудыңжәнепайдаланудыңболуы

 

 

 

 

Нан цехы

Жабдықтар мен мүкәммалдытаңбалау

 

 

 

 

Нан сақтауғаарналғансөрелердіөңдеугеарналған 1% сіркесуыерітіндісініңболуы

 

 

 

 

Нан үгіндісінжинауғаарналғаныдыс пен щетканыңболуы

 

 

 

 

Санитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғанөнімдердіңболуы

 

 

 

 

Пісіруцехы

Жабдықтар мен мүкәммалдытаңбалау

 

 

 

 

Электр жабдықтарыныңжарамдылығыжәнежай-күйі

 

 

 

 

Жергетұйықтаудыңболуы, резеңкекілемшелердіңболуы

 

 

 

 

Механикалықжелдетудіңжай-күйі

 

 

 

 

Санитарлық жағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғантағамдар мен өнімдердідайындаудың, сатудыңжәнепайдаланудыңболуы

 

 

 

 

Персоналдыңқолжууыжәнекептіруі үшін жағдайлардыңболуы. Асханақызметкерлерініңжекежәнеөндірістікгигиенасынсақтау

 

 

 

 

Жұмыртқалардысақтаужәнепайдалану

Сапа мен қауіпсіздіктікуәландыратынқұжаттардыңболуы

 

 

 

 

Жұмыртқанысақтаушарттары

 

 

 

 

Жұмыртқаныжууғажәнеөңдеугеарналғантаңбасы бар сыйымдылық

 

 

 

 

Жұмыртқажууғаарналғанқұрал

 

 

 

 

Бактерицидтішамныңболуы

 

 

 

 

Буфет

Мөрменнемесеқолменрасталғансатылатын буфет өнімдеріассортиментініңтізбесі (прайс-парақ)

 

 

 

 

Бағабелгілерініңболуы

 

 

 

 

Сақтаушарттарынсақтау

 

 

 

 

Сату шарттары мен мерзімдерін сақтау

 

 

 

 

Санитарлықжағдайы

 

 

 

 

Тыйымсалынғантағамдар мен өнімдердідайындаудың, сатудыңжәнепайдаланудыңболуы

 

 

 

 

Құжаттар

Тамақөнімдерінжеткізушілерменжасалғаншарттар

 

 

 

 

Автокөліккеарналғанхабарлама (азық-түліктіжеткізугерұқсат беру)

 

 

 

 

Сертификаттар, сәйкестіктуралыдекларациялар

 

 

 

 

Түскенөнімдіөткізумерзімі

 

 

 

 

Келіптүскенөнімніңсапасы, нормаларғасәйкестігі

 

 

 

 

Тағамдайындаудыңтехнологиялықкарталары

 

 

 

 

Тез бұзылатынтамақөнімдері мен жартылайфабрикаттардыңбракераждық журналы

 

 

 

 

«С-дәрумендендіру»журналы

 

 

 

 

Тағамдардыңжәнеаспаздықөнімдердіңсапасынорганолептикалықбағалау журналы

 

 

 

 

_________ _ ж.________ ас өнімдері нормаларыныңорындалуынбақылауведомосы

 

 

 

 

Жұмысорнындамедициналықтексеруденжәнегигиеналықоқытуданөткенітуралыбелгісі бар ас блогықызметкерлерініңжекемедициналықкітапшаларыныңболуы

 

 

 

 

Ас блогының жұмысшыларында бөгде заттардың, іріңді аурулардың және жаралардың болуы

 

 

 

 

«Денсаулық» журналы ас блогы қызметкерлерін тексеру нәтижелері туралы